Uważam, że w zawodzie psychologa i psychoterapeuty niezbędne jest ustawiczne podnoszenie swoich kompetencji, uzupełnianie wiedzy, doskonalenie technik oraz

poznawanie nowych badań i trendów w psychoterapii i psychologii. Dlatego też nieustannie uczestniczę w konferencjach naukowych, seminariach, superwizjach oraz specjalistycznych szkoleniach.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Prywatny Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 przy Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy

 • Oddział Psychiatryczny Ogólny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy

 • Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 • Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Legnicy

 • Pracownia Psychologiczna w Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie

 • Projekty EFS, wykłady i szkolenia

 

UKOŃCZONE STUDIA

 • studia magisterskie - Psychologia (specjalność: społeczna psychologia kliniczna) - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (Uniwersytet SWPS)

 • studia podyplomowe - Psychologia Transportu - Uniwersytet Warszawski

 • studia podyplomowe - Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza - Uniwersytet Wrocławski

 

UKOŃCZONE SZKOŁY PSYCHOTERAPII

 • "Kurs atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty" (całościowa 4-letnia szkoła psychoterapii, nurt: systemowy, poznawczo-behawioralny, psychodynamiczny i eriksonowski), Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu

 • "Kurs dla zaawansowanych z zakresu psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej" (2-letnia szkoła psychoterapii systemowej), Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu

 • "Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin" (roczna szkoła psychoterapii systemowej), Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu

 • Kurs „Psychoterapia praktyczna” (praktyczne szkolenie z psychoterapii psychodynamicznej indywidualnej i grupowej), Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie

 

UKOŃCZONE SZKOLENIA

 • "Bordeline systemowo - systemowa wędrówka po krawędzi. Kształtowanie relacji w utrudnionych warunkach", Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu 
 • "Terapia par", Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu
 • "Interwencja kryzysowa – jak pracować z osobą, którą dotknęła nagła tragedia?", Szkoła Psychoterapii DIALOG w Warszawie
 • "Systemowa terapia zaburzeń jedzenia", Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu
 • "Praktyczne metody pracy z traumą relacyjną (TRAUMĄ TYPU II) u dzieci i nastolatków", Szkoła Psychoterapii DIALOG w Warszawie
 • "Jak prawidłowo diagnozować i wspierać pacjenta w tranzycji w dysforii płciowej?", Szkoła Psychoterapii DIALOG w Warszawie
 • „Strukturalna Terapia Rodzin”, Polski Instytut Eriksonowski w Krakowie
 • „Lęk przed porażką i walka o bycie "wystarczająco dobrym". Perfekcjonizm w gabinecie terapeuty ACT", UCZĘ SIĘ ACT 
 • "Terapia młodzieży rozwijającej się w stronę osobowości chwiejnej emocjonalnie - inspiracje dla systemowej i indywidualnej pracy z trudnymi młodzieżowymi pacjentami", Pracownia Pomocy psychologicznej dla dzieci i Młodzieży w Sopocie 
 • "Grupowa Poznawczo-Behawioralna Terapia w praktyce", Zespół Neurorehabilitacji im. Z.J. Dziurkowskich
 • "Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży - diagnoza i terapia", Fundacja Pomoc Autyzm (lek. med. specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży Ewa Urbanowicz) 
 •  "Rozwój seksualny dzieci i młodzieży - zachowania normatywne i nienormatywne w różnych grupach wiekowych, formy pomocy i psychoterapia", Pracownia Psychoterapii Cztery Maski w Łodzi 
 • "Pomoc psychologiczna osobom transpłciowym" (szkolenie podstawowe i zaawansowane), Fundacja TRANS-FUZJA
 • Aktywizacja społeczna i zawodowa osób autystycznych", Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy (prof. dr hab. Małgorzata Młynarska)

 • "Neuroszkoła - od wiedzy neurologów do praktyki nauczyciela", Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Świdnicy

 • "Jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej - co działa, co nie działa, a co szkodzi", Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Świdnicy (prof. UAM dr hab.Jacek Pyżalski)

 • Zaburzenia psychosomatyczne drogą ku wewnętrznej harmonii – zasady psychoterapii integrującej umysł i ciało”, Wrocławski Instytut Psychoterapii

 • Zapobieganie depresji, samobójstw oraz i innych zachowań autodestrukcyjnym wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych”, Narodowy Program Zdrowia

 • Równowaga i regeneracja w procesie terapeutycznym”, Esalen Institute

 • Trening umiejętności wychowawczych”, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu

 • Pomoc terapeutyczna w rodzinie w sytuacji rozwodu”, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu

 • Uzależnienia dzieci i młodzieży od komputera i Internetu – diagnoza i pomoc psychologiczna”, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu

 • Mediacje rodzinne”, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu

 • Psychoterapia dzieci i młodzieży”, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu

 • Nerwice i depresje u dzieci – rozpoznawanie symptomów, metody postępowania”, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu

 • Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia”, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu

 • Zaburzenia stresu pourazowego ASD/PTSD – diagnoza i terapia”, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu

 • Praca z klientem po przeżyciach traumatycznych”, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu

 • Praca terapeutyczna ze sprawcą przemocy”, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu

 • Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu

 • Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnym układem nerwowym”, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu

 • Uczeń z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania w szkole”, Centrum Terapii i Edukacji Psychologiczno-Pedagogicznej ANIMA we Wrocławiu

 • Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej”, Centrum Terapii i Edukacji Psychologiczno-Pedagogicznej ANIMA we Wrocławiu

 • Dopalacze diagnoza, profilaktyka, pomoc”, Małopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie

 • Edukacja emocjonalno-seksualna osób z autyzmem”, Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy

 • Zaawansowany warsztat metod i technik przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu”, Stowarzyszenie „ALOES”

 • Uprawnienia diagnostyczne SKALA INTELIGENCJI STANFORD-BINET 5” - Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych

 • Kurs dla psychologów-biegłych sądowych”, Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce

 • Kurs podstawowych umiejętności pracy metodą treningu grupowego”, Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA

  

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 • III edycja Konferencji z cyklu DZIECKO-NASTOLATEK-DOROSŁY pt. "Moje ciało - Mój dom. O różnych obliczach cielesności na różnych etapach życia", SWPS w Poznaniu 
 • Konferencja online „Zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży i dorosłych: Skuteczne wsparcie w kryzysie”, Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej
 • IV Międzynarodowa Konferencja BPD „Maj miesiącem świadomości Bordeline2023: Wiedza, która daje nadzieję”, Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej
 • II edycja Konferencji z cyklu DZIECKO-NASTOLATEK-DOROSŁY pt. "Przemoc wśród dzieci i wobec dzieci. Jak rozpoznawać? Jak pomagać?", SWPS w Poznaniu
 • Konferencja Trzech Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego "Indywidualne, grupowe i społeczne znaczenia pandemii. Osobiste spotkania terapeutów"
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Terapia poznawczo-behawioralna. Psychoterapia nie tylko indywidualna” Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. prof. Zdzisława Bizonia 
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziecko dla systemu czy system dla dziecka? Perspektywa środowiskowego modelu wsparcia w kryzysie psychicznym”, Uniwersytet SWPS 
 • Konferencja „Maj miesiącem świadomości Bordeline”, Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej
 • Konferencja Trzech Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego "Miłość, zależność, separacja" 

 • Konferencja Trzech Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego "Władza w psychoterapii"
 • VI Konferencja naukowo-szkoleniowa Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii „Umysł i ciało – psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych”

 • Konferencja Trzech Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego „Inny. Obcy. Taki sam w psychoterapii”

 • Konferencja Uniwersytetu Zielonogórskiego „Jak przywracać światu osoby z autyzmem? Współczesne badania i dobre praktyki.”

 • Konferencja wojewódzka ”Bezpieczni w cyberprzestrzeni”

 • Konferencja „Szkoła wobec współczesnych form przemocy: CYBERPRZEMOC”

 • II Konferencja PPP1 „Praca terapeutyczna z osobami w kryzysie”, wygłoszone wystąpienie pt. „Praca terapeutyczna w orientacji systemowej z osobami w kryzysie związanym z wypadkiem komunikacyjnym”

 • I Konferencja PPP1 „Praca terapeutyczna z osobami w kryzysie”, wygłoszone wystąpienie pt. „Systemowa psychoterapia narracyjna w pracy z rodzinami i klientami indywidualnymi”

 • Konferencja powiatowa „Wspomaganie rozwoju dziecka w procesie kształcenia i wychowania”

 • Konferencja PWSZ w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, wygłoszone wystąpienie pt. „Nierealistyczny optymizm w planowaniu kariery zawodowej”

 • Konferencja naukowa PWSZ „Pedagogika paliatywna jako specjalizacja przyszłości”, wygłoszone wystąpienie pt. „Wpływ poczucia sprawstwa na zachowania zdrowotnej”

 • Konferencja ministerialna „Ochrona prawna dziecka – prawa i obowiązki ucznia"

SUPERWIZJA

Od 2009 roku korzystam z regularnych superwizji u certyfikowanych superwizorów Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i/lub Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

  

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • Wyróżnienie - Certyfikat "Zaufany specjalista online w sieci" w roku 2020
 • Laureatka konkursu "Orły Medycyny" w roku 2020
 • Odznaczenie "AMICUS LIBRORUM" w roku 2019
 • Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 roku za pracę na rzecz dzieci i młodzieży
 • Nagroda Dyrektora Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w roku 2018
 • Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy w roku 2013 za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej psychologa
 • Nagroda Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Legnicy w roku 2011
 • Nagroda Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Legnicy w roku 2009

  59-220 Legnica, ul. Plac Słowiański 1,  gabinet 526

tel. 511-195-050

e-mail: pichla.barbara@gmail.com