Psychoterapia młodzieży (indywidualna) jest poprzedzona spotkaniem lub spotkaniami konsultacyjnym (na które zapraszam również rodziców/opiekunów prawnych). Zakres planowanej pomocy terapeutycznej, metody i forma pracy są następnie omawiane na konsultacji z młodzieżą i rodzicami. Dobór metod pracy jest dostosowany do zdiagnozowanego problemu oraz indywidualnych możliwości klienta i jego rodziny. Cykliczna psychoterapia indywidualna z młodzieżą może być wspierana konsultacjami rodzinnymi, tzn. wspólnymi spotkaniami psychoterapeuty z klientem i jego rodzicami.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

  59-220 Legnica, ul. Plac Słowiański 1,  gabinet 526

tel. 511-195-050

e-mail: pichla.barbara@gmail.com