Poradnictwo psychologiczne to jedno do kilku spotkań skoncentrowane na uzyskaniu konkretnych porad odnośnie problemu wnoszonego przez klienta. Poradnictwo dla rodzica może być, w uzasadnionych przypadkach, poprzedzone wizytą diagnostyczną z udziałem dziecka (analiza dostarczonej dokumentacji, wywiad psychologiczny, obserwacja dziecka, badanie testami psychologicznymi).

Poradnictwo psychologiczne dla rodziców skierowany jest do rodziców, którzy są chcą lepiej zrozumieć i umocnić relacje ze swoim dzieckiem dostrzegając własny wpływ na ich zachowania. Ten rodzaj pomocy pomaga rodzicom:

  • Lepiej rozumieć siebie i swój wpływ na dziecko
  • Tworzyć dobre relacje z dzieckiem (ten proces dzieje się już od pierwszych chwil życia dziecka)
  • Nabrać pewności siebie w roli rodzica
  • Mądrze kochać: wyznaczyć dziecku granice, powiedzieć stanowczo „NIE”, wyrażać swoje uczucia
  • Poznać rożne metody wychowawcze i ich skutki krótko- i długotrwałe
  • Rozwiązywać konflikty
  • Prowadzić dobre rozmowy
  • Wspierać samodzielność dziecka
  • Wspierać dziecko w kształtowaniu dobrych nawyków oraz pozytywnej samooceny
  • i wiele innych.

  59-220 Legnica, ul. Plac Słowiański 1,  gabinet 526

tel. 511-195-050

e-mail: pichla.barbara@gmail.com